ระบบศูนย์กลางข้อมูลสมุนไพร ในรูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสมุนไพรด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน โดยรับชุดข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีข้อตกลงร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรม โดยทำการเชื่อมโยงระบบและนำข้อมูลที่จำเป็นมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการสืบค้นผ่านทางรูปแบบของ Web site บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart devices

 


ใบหม่อน...รักษาเบาหวาน  
หมามุ่ย สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย  
ขมิ้นชัน สมุนไพรเพื่อความงาม  
ตำรับยาประสะไพล...สมุนไพรสำหรับสตรี  
มาทำน้ำมันไพลกันเถอะ  
ขมิ้นชัน รักษาอัลไซเมอร์ได้หรือไม่  
ขมิ้นชัน กับโรคข้อเข่าเสื่อม  
กระชายดำ... สมุนไพรสำหรับสุภาพบุรุษ  
ปวดเมื่อยเมื่อไร... นึกถึงไพลแก้อักเสบ  
บัวบก... สมุนไพรสมานแผล  
ขมิ้นชัน.... ขุนพลผู้พิชิตโรคในระบบทางเดินอาหาร  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
mu GPO